dimarts, 31 de maig del 2011

Què és i per a què serveix un hort escolar?

Un hort escolar, és des de ja fa bastant de temps un espai educatiu més, introduit dins de les escoles per poder treballar de manera transversal i multidisciplinar diferents àrees del currículum.

En aquest espai, no només hi poden treballar les escoles, sinó que pot permetre la socialització i la interacció d'altres elements del seu entorn més proper i així també, interactuar en l'entorn educatiu. Així doncs, a través de l'hort es pot introduir el barri a l'escola, així com també treballar conjuntament amb les entitats/organitzacions properes (de lleure, culturals, associatives, etc.), assemblees de barri, casals d'avis, etc.

Per a tot això ens hem de marcar i definir molt bé quins són els objectius que volem aconseguir. Per posar alguns exemples, podem plantejar-nos fer un hort per:
  • Integrar l'escola al barri, i el barri a l'escola.
  • Treballar els continguts del currículum a través d'un Projecte de Centre, o bé, concretar-ho més i que sigui només un Projecte de Cicle, o fins i tot un Projecte d'Aula.
  • Formar ciutadants que respectin les normes i sàpiguen conviure amb el seu entorn.
  • Proposar aquesta experiència de l'hort com a experiència de contacte entre la natura i la societat.
  • Fomentar una participació activa del barri entorn a propostes que vénen de l'escola.
  • Treballar diferents metodologies d'ensenyament-aprenentatge, metodologies de treball, interrelació entre àrees, transversalització de continguts.
  • Propiciar un entorn com a element facilitador d'aprenentatges.
  • Implicar diferents agents educatius interns de l'escola (cicle, equip directiu, altres mestres, altres alumnes, etc.), agents externs com ara l'AMPA, etc.

Per tant, vist què és un hort escolar i per a què ens pot servir, cada escola/persona/entitat que en vulgui desenvolupar un, primer de tot ha de definir molt bé per a què es vol.

Com veiem, l'hort escolar pot ser l'eix vertebrador que permeti relacionar l'escola amb el seu entorn proper.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada